back to top
32.8 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Lời Phật giáo

Nương tựa pháp nương tựa chính mình

Đọc lịch sử Đức Phật và Thánh chúng, ai cũng xót xa khi đến đoạn Thế Tôn sắp Nhập diệt. Không phải phàm phu chúng ta dễ bi thương, xúc cảm mà ngay cả các bậc Thánh Đại đệ tử cũng chạnh lòng, một số vị đã xin phép Thế Tôn nhập Niết-bàn trước.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img