back to top
22 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Hóa độ tùy phương tiện

Hóa độ rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật

Hóa độ của đức Phật thật nặng nề và khó khăn. Nhưng ngài Đức Phật đã hoàn thành một cách viên mãn Sứ mạng hoá độ của mình.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img