back to top
30.4 C
Chư Sê
Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Hóa độ theo lớp căn cơ

Hóa độ rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật

Hóa độ của đức Phật thật nặng nề và khó khăn. Nhưng ngài Đức Phật đã hoàn thành một cách viên mãn Sứ mạng hoá độ của mình.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img