back to top
33.2 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

gieo trông thiện căn

Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

Thế nào là tùy hỷ công đức ? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh...
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img