back to top
22.8 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

giá trị tùy hỷ

Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

Thế nào là tùy hỷ công đức ?Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh...
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img