首页 - Đức Phật cứu độ chúng sanh 的标签存档4
 • Đức Phật là thầy của trời người

  Đức Phật là thầy của trời người

  Lòng kham nhẫn trong các Phật sự hay trong sự dấn thân phải bắt nguồn từ nhận thức sáng suốt, tất cả những điều chướng tai, gai mắt diễn ra xung quanh đều có những nguyên nhân sâu xa của nó, không lẽ nào là vô cớ, ngẫu nhiên.
 • Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

  Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

  Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?” và chúng tôi đã trả lời “không”. Nghe câu trả lời “không” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được. Quan niệm đúng đắn về sự “cứu độ” của Đức Phật Trong Phật giáo không có thuật ngữ “cứu rỗi”, mà có chữ “độ”, nghĩa là giúp, giáo hóa, giảng…
 • Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

  Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

  Để chữa trị các căn bệnh về thân tâm của chúng sinh, Đức Phật đã đem hết thời gian của đời mình diễn thuyết Tam tạng mười hai bộ kinh điển, chỉ ra từng toa thuốc điều trị thân tâm. Đức Phật như vị lương y cứu chữa nỗi thống khổ của chúng sanh “Hết thảy các pháp đều do duyên sinh, và cũng đều do duyên mà diệt”. Duyên sinh duyên diệt, sinh lão bệnh tử trong cõi trần gian phù…