back to top
27.1 C
Chư Sê
Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

cư sĩ Thuần Đà cúng dường Đức Phật

Hai sự cúng dường tối thượng

Bình bát cơm ngàn nhàThân chơi muôn dặm xa.Mắt xanh nhìn người thế Mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời của đức Thế Tôn...
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img