bậc lương y

Văn khấn ngày Mồng 1 tại gia cập nhật

Văn khấn ngày Mồng 1 tại gia cập nhật

Cúng ngày mùng 1 là lễ cúng quan trọng của nhiều gia đình người Việt để cầu xin một tháng mới bình an thuận lợi. Sau đây là bài cúng mùng 1 để mọi người sử dụng khi làm lễ cúng ngày mùng 1 đầu tháng để dâng lên gia tiên, thần linh của gia đình mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật