back to top
23 C
Chư Sê
Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Khổ đau

Hạnh phúc hay khổ đau đều là tương đối

Hạnh phúc ở trong tâm ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img