back to top
24.9 C
Chư Sê
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024

GHPG VIỆT NAM HUYỆN CHƯ SÊ
Chùa Phước Viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Đơn Đăng Kí Khóa Tu Mùa Hè 2024

Đăng Ký Khóa Tu Mùa Hè 2024

Chúc Phật tử vui vẻ và an lạc trên con đường tu tập.