Hướng Dẫn Tu

Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo

Kinh nói: “Ninh tĩnh an tường giả, thiền định trung lai.” Nghĩa là người điềm tĩnh khoan thai, là đến từ thiền định. Tham thiền tu định là pháp môn tu trì quan trọng của Phật giáo. Thông qua công phu của thiền định, Chân như (tathata) Phật tính (buddha-dhatu) vốn có trong mỗi con …

Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Read More »